Pogled


Kozmogrami


Koncert otvaranja

Auditorij u kamenom krugu 'Slavlje moći srca'

Gea Viva lokacija | Milna | otok Brac | Hrvatska

Krug kamena s kozmogramima, koje je isklesala međunarodna skupina od sedam umjetnica slave snagu i inteligenciju srca. Otkrivaju kako možemo razvijati kulturu koja nas dovodi u ravnotežu s prirodnim svijetom, omogućuje pozitivnu zajedničku budućnost i sve nas čini snažnijima. Ovo ostvarenje djeluje kao akupunktura Zemlje podržavajući tako otkrivanje kvalitete srca u nama, kao i u krajoliku.

U vremenu velikih ekonomskih, ekoloških i socijalnih promjena suočeni smo s pitanjem kako transformirati i razvijati naše živote na način da brinemo o Zemlji, živimo u skladu s prirodom, brinemo jedni za druge i kako da osiguramo da sva bića mogu živjeti dostojan život.

Ključ ovog procesa je prepoznati i slaviti snagu naših srca: Znanstvenici su otkrili da je elektromagnetsko polje srca 60 puta jače od polja mozga i da sadrži informacije, odnosno kodove koji se prenose kroz naše tijelo, kao i izvan njega.

Dakle, ako razvijamo inteligenciju srca i počnemo djelovati iz snage naših srca možemo napraviti promjenu u našem životu, životu ljudi oko nas i zajednički na našoj planeti. Kada postignemo ravnotežu, pronađemo i živimo svoju osobnu viziju, možemo u potpunosti preuzeti ulogu radosnih kreatora u trenutnom procesu globalne transformacije.

Otkrivajući kvalitete koje nam omogućuju ostvarenje te promjene, skupina od sedam umjetnica i geomantkinja dizajnirala je i klesala reljefe (kozmograme) za svaki od šest stojećih i dva ležeća kamena. Zajedno oni formiraju prostor za auditorij – teatar na otvorenom koji je uklopljen u maslinik i ugošćuje događaje i meditacije.Projekt akupunkture Zemlje, koji je organizirala Sabine Engelhardt geomantkinja i arhitektica, temelji se na drevnom znanju geomantije, zapadnoj tradiciji Feng Shui-a. Znanje geomantije obuhvaća sposobnost komuniciranja sa suptilnim, višedimen-zionalnim aspektima Zemlje i Kozmosa te ostvarivanje okruženja koja nas povezuju i dovode u sklad s prirodom.

Auditorij je radosno slavlje čuvenog bračkog kamena koji utjelovljuje srčanu kvalitetu otoka i transformirajuće moći naših srca.

Hvala svima koji su pridonijeli ovoj kreaciji, osobito kamenolomu Brkate koji je donirao kamen, kamenolomu Kavadur d.o.o. koji je rezao kamen i GM-Grafik d.o.o. na usluzi printanja.Kozmograme su kreirale Annette Frederking, Sabine Engelhardt, Ingrid Tasch, Ivana Petan, Urša Vidic, Manuela Kaniški i Margan D. Kalb. Fotografije s opisom kozmograma se nalaze u brošuri.

Posjeti | Video 1 | Video 2 | Brošura | Slike